Visar 25 resultat
Starta företag

Tips för dig som vill starta eget

Att starta ett nytt företag kräver mer än bara en bra idé. Det handlar om att förstå marknaden, bygga ett starkt team och ha en tydlig vision. För entreprenörer som vill finansiera sina affärsidéer kan extra kapital vara avgörande. Här kan företag som Diamantbrev vara till stor hjälp. Diamantbrev erbjuder privatpersoner möjligheten att sälja guld …

Starta företag

Förbättra företagets kundtjänst

Att ha en god kundservice i företaget är viktigt ur flera aspekter. Med en fungerande kundservice känner sig kunderna trygga, och det finns en större chans att de återkommer till företaget när de vet att de alltid får rätt hjälp. Kundtjänstfunktionen blir också allt mer essentiell när mycket av kundernas shopping sker på nätet. Besökarna …

Starta företag

Bygg varumärke med modern filmproduktion

Ett starkt varumärke är ofta grunden till en framgångsrik verksamhet. Därför är det viktigt att jobba med varumärkesbyggande strategier. Hur du bygger ditt varumärke kan variera beroende på bransch, men det finns några saker som i regel alltid gynnar ett företag. Rörlig bild som berättar ett budskap eller förklarar ett koncept via storytelling är ett …

Starta företag

Företag och factoring

Som företagare har du olika löpande utlägg som exempelvis inköp, skatter och löner som ska betalas. Ibland tar det lång tid innan du får betalt av kunden vilket kan ställa till med problem. För att alltid ha kapital är factoring ett bra alternativ. Fakturabelåning och fakturaköp Factoring betyder kort förklarat fakturakredit som innebär att företaget …

Starta företag

Utbildningar som tar företaget till nästa nivå

Att starta företag är spännande och utmanande på flera sätt. Det är en vanlig missuppfattning att uppstartsfasen är den svåraste tiden för företagare. Många entreprenörer tycker istället att de stora problem dyker upp när företaget växer. I tillväxtfasen ställs det nämligen krav på ledarskap i form av kommunikation, organisation, strategi och mycket mer. Då kan …

Starta företag

Questback – ett bra verktyg för företagare

Som företagare kan man ta hjälp av Questback för att få reda på vad kunderna tycker och tänker om ens företag. De erbjuder tjänster som marknadsundersökningar, men även medarbetarundersökningar. Genom att använda sig av diverse undersökningar kan man få fram information som är värdefull för att kunna utveckla företaget i rätt riktning och göra förbättringar …