Visar 3 resultat
Starta företag

Förbättra företagets kundtjänst

Att ha en god kundservice i företaget är viktigt ur flera aspekter. Med en fungerande kundservice känner sig kunderna trygga, och det finns en större chans att de återkommer till företaget när de vet att de alltid får rätt hjälp. Kundtjänstfunktionen blir också allt mer essentiell när mycket av kundernas shopping sker på nätet. Besökarna …

Starta företag

Bygg varumärke med modern filmproduktion

Ett starkt varumärke är ofta grunden till en framgångsrik verksamhet. Därför är det viktigt att jobba med varumärkesbyggande strategier. Hur du bygger ditt varumärke kan variera beroende på bransch, men det finns några saker som i regel alltid gynnar ett företag. Rörlig bild som berättar ett budskap eller förklarar ett koncept via storytelling är ett …