Starta företag

Förbättra företagets kundtjänst

Att ha en god kundservice i företaget är viktigt ur flera aspekter. Med en fungerande kundservice känner sig kunderna trygga, och det finns en större chans att de återkommer till företaget när de vet att de alltid får rätt hjälp. Kundtjänstfunktionen blir också allt mer essentiell när mycket av kundernas shopping sker på nätet. Besökarna vill ha en mänsklig kontakt inför och efter ett köp, till exempel vid reklamationer.

För att säkerställa en god kontakt med kunderna kan ditt företag använda sig av ett ärendehanteringssystem, vilket också brukar benämnas CRM eller kundtjänstsystem. Detta ärendehanteringssystem samlar all information kring kunderna på ett ställe. Ni får en god organisation av alla kundärenden, där varje ärende har ett eget unikt referensnummer. När en kund kontaktar organisationen är kontakten en del av ett pågående eller ett nytt ärende. Ärendehanteringssystemet ökar kundnöjdheten och erbjuder statistik som kan ligga till grund för bättre flöden i företaget.

Skapa en god kundupplevelse

Att leverera en god kundupplevelse bygger på tre faktorer. Det allra viktigaste är att lyssna på kunderna, samt att visa förståelse för dem. Att förstå situationen för kunden är helt avgörande för en effektiv kundtjänst. När du har lyssnat på kunden kan du förklara och svara hen på ett bra sätt. Förklara alltid från kundens perspektiv, inte ditt eget. Utgå från inställningen att hjälpa kunden och att visa detta tydligt. Du bör aldrig tänka att kunden är jobbig eller far med osanning. Oavsett situation, försök att behålla en vänlig ton.

Du bör anpassa kundtjänsten efter kundens behov. Var alltid dig själv, men försök känna av vilken sorts människa du talar med och anpassa dig till kundens språk. Brilliant Future är en organisation som analyserar och mäter kund- och medarbetarupplevelser på uppdrag av organisationer och företag. De framhåller att de organisationer som kan leverera ett högt engagemang från medarbetarna inom kundservice också har fler lojala kunder.

Starta företag