Starta företag

Strategi och affärsplan

Strategi är ett ofta missuppfattat ord. Det är vanligt att tro att operativ marknadsföring och projektutföranden är strategi, när dessa i själva verket är att genomföra en lagd strategi. Strategi är en övergripande och ofta global funktion där du ser hela bilden, studerar marknaden och alla dess aktörer för att finna de luckor som behövs, de otillfredsställda behov som finns. Samtidigt ska du också se till övriga aktörer och vilken unik positionering du kan ta på denna marknad. För om du inte har en tydlig positionering kommer du inte att särskilja dig från konkurrenter eller substitut på marknaden – och det är nyckeln.

Varför ska kunden välja dig? Den frågan behöver du besvara.

Strategi

Utifrån behovet behöver du lägga upp en strategisk planering. Om det är första gången du gör det är tipset att du pratar med någon som är kunnig på området. Inte en person som arbetar med marknadsföring och projektledning operativt – du behöver prata med någon som kan bygga strukturer och förstår marknadsanalys. Detta gäller alltid i steg ett.

En strategi börjar med en strategisk observation av marknader och de möjligheter ditt företag har att konkurrera, dra till sig kunder och nyttja möjligheter. Här ingår också att titta på vad som krävs av varumärket, din profilering – hur ska den framtona i omvärlden för att nå målet? Målet ska anges tydligt och vara mätbart och det är utifrån målet som företaget byggs, inte utifrån lådmodeller och ”vad som ska finnas” i ett företag.

Kom ihåg: Ser du ingen marknad och har ingen röd tråd för det du erbjuder blir det svårt att sälja något. Förplaneringen tar oftast längst tid, och ska också göra det.

Affärsplan

Affärsplanen beskriver dina affärsområden och tillvägagångssätt, den operativa marknadsföringen finns också i affärsplanen. Det finns flera olika mallar för affärsplaner, men dessa ska ses endast som ett stöd eftersom situationen varierar från företag till företag. Dessutom är det lite knepigare att hitta en mall som är uppdaterad mot dagens snabbrörliga marknadshändelser – och det är en sådan plan du behöver göra. Lägg mallen som en grund som kan utvecklas tillsammans med din marknadsstrateg eller den du rådgör med.

  • Strategi – MÅL.
  • Varumärke – idé.
  • Affärsplan.
  • Satsa 100 %.
  • Var orädd, var annorlunda.
  • Omge dig med människor som strävar åt samma håll.
  • Se över dina egna förutsättningar/familjen.
  • Framgång och handlingskraft hör ihop.