Starta företag

Branding – din hantering av guldet

Vad är ”branding” egentligen, och varför är det så viktigt?

Branding är varumärkesstyrning av ditt varumärke och din företagsimage. Detta innebär det varumärke som är uppbyggt utifrån de värden som du skapat i strategin – och som bygger på din positionering i omvärlden och det som attraherar din målgrupp. Varumärket förmedlar den ”röda tråden” från strategin och är bärare av de värden du ska sälja. Branding är en stort område, nedanför kommer några blänkare om det.

Varumärkets miljö

Varumärket behöver synas i rätt miljöer och förknippas med de sammanhang som du i strategin har bestämt är bra för din image och försäljning. Tänk också på att det är en process att kommunicera ett nytt varumärke och ett nytt budskap och att du hela tiden behöver arbeta aktivt för att förstärka varumärket. Och det gör du genom att se till att alla delar i ditt företag, inklusive dig själv och de människor som eventuellt arbetar med dig, är bärare av samma värde och atmosfär som varumärket.

Online branding

Online branding är inte någon separat del men kommunikationen fungerar annorlunda på nätet än i den fysiska världen, och eftersom online branding dominerar alltmer är det viktigt att förstå den.

Och att använda den!

Om du inte har arbetat med marknadsföring över nätet kan det vara ett bra tips att ta kontakt med någon som har kunskap om hur man skapar en ”funnel”, det vill säga leder sina kunder till de sajter eller sidor där man vill att de ska se något, eller interagera. Det kan också vara bra att titta på hur framgångsrika varumärken arbetar med sin branding. En bra hemsida räcker inte, du behöver också förstå hur du ska attrahera människor för att de ska agera.