Starta företag

Tips om du ska starta företag inom byggbranschen

Att starta eget företag är ett mål för många inom byggbranschen, det är friare och det går att specialisera sig på ett helt annat sätt än som anställd. Det startas många nya företag runt om i Sverige, bara i Nyköping kommun startades över 400 företag under år 2021.

Byggbranschen är speciell, framför allt i och med att det finns många krav på branschkunnighet och det är en lagstyrd bransch. Det gör att inte vem som helst kan starta företag. En del specialiserar sig som Villatakspecialisten på takläggning och andra är mer generalister.

Byggbranschen är komplex och kräver kunskap

Det är komplext att driva företag inom byggbranschen, dels har Skatteverket många regler men det går att få många tips genom att läsa på om företagsformer och informera sig om det rent praktiska som krävs för att driva företag.

Inom byggbranschen ställs även stora krav. Specialister som Villatakspecialisten måste kunna byggregler. För vissa arbeten som på högre höjder krävs också behörigheter. Därför krävs det att kontinuerligt vidareutbilda sig. Även att hela tiden se till att alla certifieringar och specifika behörigheter är giltiga.

Vanligen delas byggbranschen in i två olika områden: trä och betong. Riktar du in dig på tak som Villatakspecialisten krävs att kunna arbeta allsidigt och uppdatera sig kring de senaste reglerna. Det gäller från hållfasthet, till miljökrav och krav som ställs från Boverket. Boverket är tydliga och klara med vilka krav på bland annat byggherrar som gäller inom branschen.

Viktigt med rätt försäkringar och kunna branschavtalen

Förutom att leva upp till alla krav som ställs för att få starta och driva företag inom byggbranschen krävs rätt försäkringar. Bland annat reglerar branschavtalen ansvarsfördelning och där framgår relativt tydligt vilka försäkringar som krävs.

Ska du som Villatakspecialisten arbeta mycket med entreprenad mot privatkunder krävs andra försäkringar än om du arbetar på totalentreprenad mot kommersiella företag. Standardavtalen är viktiga att kunna för att utföra olika projekt. Många som startar nytt går med i branschorganisationer för att få stöd och råd vid behov.

Att arbeta med eget företag inom byggbranschen är även mycket givande. Det är många kontakter med kunder och olika entreprenörer som ger vardagen mycket omväxling. Dessutom går det att utvecklas på ett helt annat sätt än som anställd.