Starta företag

Questback – ett bra verktyg för företagare

Som företagare kan man ta hjälp av Questback för att få reda på vad kunderna tycker och tänker om ens företag. De erbjuder tjänster som marknadsundersökningar, men även medarbetarundersökningar. Genom att använda sig av diverse undersökningar kan man få fram information som är värdefull för att kunna utveckla företaget i rätt riktning och göra förbättringar av olika slag.

Gör en marknadsundersökning

Att göra en marknadsundersökning är bra av många anledningar. De används för att ta reda på vad kunderna tycker och tänker om företaget och dess produkter och tjänster. En marknadsundersökning kan göras på flera sätt, men det enklaste är att utföra den digitalt. Företaget Questback erbjuder smarta verktyg för marknadsundersökningar och de kan anpassas efter varje företags specifika behov. Alla företag är olika och behöver olika typer av marknadsundersökningar för att få rätt underlag för framtida utveckling och förbättring. Att göra återkommande marknadsundersökningar är ett bra sätt att hålla sig på banan med var marknaden efterfrågar.

Gör en medarbetarundersökning

Lika viktigt som det är att göra en marknadsundersökning, är det att göra en medarbetarundersökning. Syftet med en medarbetarundersökning är att ta reda på vad medarbetarna tycker och tänker om företaget och att använda resultaten till att förbättra arbetsplatsen på olika sätt. Det är medarbetarna som bär upp företaget och att ta vara på deras synpunkter är därför en bra idé. Det kan framkomma en hel del information som annars aldrig hade kommit upp i ljuset. Därför kan det vara en fördel att hålla medarbetarundersökningarna anonyma så att fler vågar yttra sina åsikter. När medarbetarna får tycka till om arbetsplatsen får de dessutom en större känsla av delaktighet. Det i sig bidrar till att produktiviteten ökar och att stämningen på arbetsplatsen blir bättre.

Dra nytta av resultaten

För att undersökningarna ska vara till någon nytta gäller det att ta vara på resultaten. Innan man gör en undersökning gäller det dock att se till så att resultaten inte tas emot på fel sätt. Resultaten ska inte tas personligt på något sätt utan det gäller att de tas emot på ett konstruktivt sätt så att de kan användas korrekt. Även om resultatet inte är vad man hade hoppats på, är det viktigt att se på det med objektiva ögon så att man kan vidta rätt åtgärder och förbättra företaget. Bara då kan företaget dra nytta av resultaten och det är precis det som är poängen med en medarbetarundersökning eller marknadsundersökning.