Starta företag

Företag och factoring

Som företagare har du olika löpande utlägg som exempelvis inköp, skatter och löner som ska betalas. Ibland tar det lång tid innan du får betalt av kunden vilket kan ställa till med problem. För att alltid ha kapital är factoring ett bra alternativ.

Fakturabelåning och fakturaköp

Factoring betyder kort förklarat fakturakredit som innebär att företaget får kontanta medel mot att företaget säljer eller belånar fakturor. Vid fakturaköp säljs företagets fakturor till factoringbolaget. När det gäller fakturabelåning får företaget istället ett lån där värdet på fakturorna är säkerheten. Belåningsgraden ligger ofta kring 70-90 procent av fakturabeloppet.

Fördelarna med factoring

Fakturabelåning är fördelaktigt för att du höjer företagets egna förmåga att betala vilket gör företaget mindre sårbart för risken att kunderna betalar dig för sent. Det stora fördelarna med factoring är att du får betalt direkt, företaget får bättre likviditetsplanering och kreditrisken för bolaget minskar. En annan fördel är att företaget får mindre administrativa uppgifter. Du behöver inte vara den som ser till att kunden betalar, det gör factoringbolaget. Dina dyrbara resurser kan du istället lägga där de gör större nytta. Det är fördelaktigt att använda olika verktyg för att gynna företaget.

Små och medelstora företag använder factoring

Factoring används oftast av små eller medelstora företag som vill ha en ökning av likviditetsbufferten. Det är mest relevant för företag som inväntar stora betalningar av större projekt och som behöver betala de anställdas löner som använder factoring. Du kan välja att sälja en eller flera fakturor, det beror på vad företaget har för behov av likvida medel.

Lönsamt att jämför olika alternativ för factoring

Att sälja fakturor varierar i pris. Det är vanligt att factoringbolaget tar en fast avgift eller en procentsats av fakturabeloppet för att utföra tjänsten. Priset skiljer sig beroende på företagets kreditvärdighet och säkerheten på kundfordringarna. Eftersom priset kan variera är det en god idé att jämföra olika alternativ för factoring. Då ökar du företagets chanser att hitta det bästa och billigaste alternativet. Villkoren som företaget får baseras på hur själva affären ser ut. Det är möjligt att konkurrensutsätta flera factoringbolag med endast en kreditupplysning vilket är väldigt bra. Du kan även redan inom en dag få förlag från olika factoringbolag och få en sammanställning av kostnaderna vilket gör att du slipper räkna själv.