Ledarskap

Utveckla företaget vidare

Det finns flera olika sätt att driva företag, självklart behöver man inte se företaget som sin inkomstkälla och sin biljett till framgång. Du kan också göra din hobby till ett företag, kanske vid sidan av ditt ordinarie jobb och på så sätt få en liten extra slant för det du tycker om att göra – utan att för den skull ha en press på dig att driva företaget professionellt. Vi är alla olika och målsättningarna med företagande kan variera från person till person. Fråga dig själv vad ditt mål är med företagandet.

Företagsutveckling

Företagsutveckling är att utveckla företagets egen kärna eller att utveckla företagets affärer – affärsutveckling. För att skapa en framgångsrik utveckling behöver du vara skicklig på att analysera din omgivning – men inte bara ”informera” dig, du behöver också kunna bedöma vad framtiden potentiellt har i beredskap. Detta blir mycket kvalificerade strategiska gissningar genom att tyda hur aktörer agerar, vad målgrupper söker eller vilka behov som kan triggas och om det finns faktorer som påverkar specifika behov som kan uppstå. Du måste förstås alltid ha en köpare till din produkt eller tjänst och därför behöver du ha en ”utifrån och in”-syn. De flesta tycker detta är självklart, men utför ändå inte fullgoda strategiska analyser.

Strategiska observationer

Du behöver vara van att agera på marknader och förstå att det inte alltid är det du ser i din omgivning som är det viktiga, utan istället hur faktorer eller aktörer rör sig. Om du själv inte kan tyda dessa olika dimensioner är det bra att anlita någon som kan göra det. Var noga – skilj på marknadsförare och marknadsstrateger. Det är ett vanligt misstag att tro att affärsutvecklare och marknadsförare är marknadsstrateger som kan analysera på rätt sätt.