Ledarskap

Hållbarhet och Agenda 2030

De Globala målen, den så kallade hållbarhetsagendan, antogs av världsledarna år 2015 och ersatte år 2016 FN:s tidigare millenniemål. År 2012 bestämdes det att en process skulle inledas för att arbeta fram de nya målen, de globala målen. Civilsamhället, forskare och akademiker samt företag har med gemensam kunskap tagit fram denna agenda som nu gäller i hela världen.

17 mål

Agendan innehåller 17 mål som delats in i 169 delmål med mätbara indikatorer. Alla målen spelar en roll i att skapa en god miljö och en hållbar utveckling och flera av dem är kopplade med varandra. I EU-länderna drivs projekt för att så många som möjligt ska arbeta för att leverera till dessa mål och den eller de konstellationer som vill arbeta mot målen kan söka projektpengar via regioner, Vinnova (regeringens verktyg) eller flera andra instanser som beviljar projektpengar till företag och organisationer för detta ändamål.

Vad betyder det för dig?

Kraven på att företagandet ska ha en relation till de globala målen blir allt större. Stora företag riktar hela avdelningar och sektioner mot att arbeta aktivt för att leverera vissa av målen. För ett mindre företag är det inte svårt, du kan arbeta mot ett mål för jämställdhet eller något så enkelt som sopsortering. Titta på målen och införliva dem i din strategi.