Starta företag

Vad har framgångsrika ledare gemensamt?

Drivet att aldrig ge upp! Mindset! Den speciella mentaliteten!

De ledare som blir förebilder för en hel värld har en annan dimension av oräddhet än de flesta.

Är du en sådan? Exempel på sådana ledare är Elon Musk (Tesla), sir Richard Branson (Virgin), Jeff Bezos (Amazon) och många fler.

Hur tränar man sitt mindset?

Dina tankar styr dina handlingar och hur du ser på världen. Vissa människor är sin egen största fiende, och de behöver flytta på sig själva för att komma fram. Om du vill lyckas som ledare kan du inte hindra dig själv. Du behöver ha ett öppet sinne, våga göra nya saker och inte vara rädd för vad som kan finnas bakom hörnet. Att leda innebär att gå före och skapa ett förtroende som gör att andra följer.

Man kan träna upp sitt mindset till en bra nivå, men det innebär inte att du är en naturlig ledare. En ledare behöver, förutom ett öppet sinne, ha ett jävlar anamma och ett stort driv. Man behöver också ha förmågan att läsa av sin omgivning och göra bedömningar, och utifrån omgivningens händelser manövrera varumärket på marknaden. Ibland kan det vara så att det är bättre att låta någon annan leda företaget även om du är med och startar det.