Starta företag

Att tänka på när du startar företag

Att driva eget företag och kunna satsa på det man brinner för är fantastiskt! Och det är ännu bättre att kunna kontrollera sin egen tid och arbeta med produkter och tjänster som man själv väljer. Att vara entreprenör är en resa väl värd att göra!

Men det är flera som bestämmer sig för att starta företag utan att egentligen fundera över om de passar för det. Vi är alla olika, vilket betyder att vi har olika mindset och olika ”driv” som passar för olika typer av arbetsuppgifter och roller. Om vi inte känner oss själva tillräckligt väl kan vi välja ett yrke som egentligen inte passar oss – eller en uppgift, eller att starta ett företag.

Nummer ett – passar du som företagare?

Har du det som krävs för att bli företagare? Och förstår du den kraft som det tar att starta upp en ny verksamhet? Är du beredd att arbeta dygnet runt för att få något att fungera?

Alla människor passar inte som företagsledare, och det är en lättnad eftersom företagen annars inte skulle fungera då det inte skulle finnas någon som lät sig anställas. Att starta ett företag kräver alltid mer kraft än du tror och du måste vara fullt beredd att lägga de närmaste 2-3 åren på en hård satsning. Det första halvåret kan bli mycket stressigt och familjen behöver vara väl införstådd med vad du sysslar med.

Viljan

Du måste ha ett jävlar anamma! Det spelar ingen roll hur mycket kunskap du har om du inte har det där extra drivet och förmågan att fortsätta framåt oavsett vad som händer på resan. Så fråga dig själv: har du detta jävlar anamma i dig?

Du behöver också vara ganska hårdhudad vad gäller personer i din omgivning eftersom det alltid finns de som blir avundsjuka om du lyckas eller skadeglada om det går dåligt. Det gäller att du har rätt människor omkring dig och släpper de som inte är positiva. En gemensam nämnare för de som lyckas är att de aldrig ger upp, och de umgås heller inte med människor som stjälper dem.

Så här börjar du

Den första och viktigaste förberedelsen är ”den röda tråden”. Du kan inte starta ett företag utan att ha identifierat ett behov eller något du kan lösa, och inte nog med det – du behöver ha en aning om ifall det du tänker göra säljer till de som har behovet.

Det enklaste är att fråga dem du ska sälja produkten eller tjänsten till. Det kan också vara en funktion du säljer – i så fall kan den vara horisontell över flera marknader eller målgrupper och du behöver titta på hur viktig just denna funktion är i sitt sammanhang. Ju snabbare du kommer ut och kan sprida och därefter sälja produkten eller tjänsten desto bättre är det. Uppstarten kommer att kosta pengar.

  • Identifiera behov.
  • Tänk ut en lösning/produkt/tjänst.
  • Undersök om köpare vill ha detta eller om det löser deras problem.

Det ska finnas en röd tråd mellan det behov som finns och den lösning som du har. Dessa måste vara en och samma tanke.