Starta företag

Framtidens ledarskap

Ledarskap är intressant och positivt eftersom du kan påverka från denna position. Att vara ledare/ chef eller entreprenör är inte samma sak. Du kan leda en enhet eller ett företag utan att vara entreprenör. En entreprenör startar oftast något nytt, går in på nya marknader, utvecklar nya produkter och idéer och bygger säljkoncept runt dem. Ibland sammanfaller dessa två, men inte alltid.

Immateriella värden

Det viktigaste med ledarskapet är att kunna leda på ett sådant sätt att du maximerar företagets intäkter. Vissa företag får aldrig reda på vad de egentligen skulle kunna tjäna eftersom de kanske är nöjda med att chefen ”drar in” en viss summa – och undersöker inte vilka faktorer som spelar in för att nyttja kapaciteten optimalt.

Ett mått på en bra ledare är hur väl ledaren hanterar immateriella värden, eftersom en stor del av inkomstökningen ligger här när den materiella delen är optimerad. Immateriella värden handlar om image och profilering, personalens förmåga och insatser samt förhållningssätt ut mot marknaden – och hur dessa immateriella krafter samverkar som en kraftfull front utåt.

Framtidens ledarskap

Vi är som sagt olika som individer, och vissa har de egenskaper som krävs och det orädda sinnet som behövs för att hantera immateriella värden. Framtidens ledarskap ställer höga krav på denna förmåga och vissa av dagens ledare besitter den inte.