Starta företag

Anlita extern hjälp för administrativa åtgärder

Vill du lyckas som företagare måste du vara något av en multikonstnär. Förutom att du måste försäkra dig om att ditt företag erbjuder en produkt eller en tjänst som efterfrågas på marknaden, förväntas du även hantera en rad administrativa åtgärder. Som exempel ansvarar du för bland annat den löpande redovisningen, upprättande av skattedeklarationer, inbetalning av skatter och uppföljning av företagets fakturering, för att endast nämna några av alla de ansvarsområden som du har.

Omöjligt att hantera allt på egen hand

Det säger sig självt att det inte är möjligt för dig att hantera alla dessa åtgärder helt på egen hand. En lösning är att du anställer personal, som kan utföra i vart fall en del av de administrativa sysslorna. Emellertid är detta ofta förenat med betydande fasta kostnader, i form av framför allt lön och sociala avgifter, vilka ofta överstiger vad ett mindre företag har möjlighet att betala. I dessa situationer är den bästa lösningen därför att anlita ett annat företag för att få hjälp med administrationen. Vi kommer i det följande att gå igenom ett par områden där du med fördel kan vända dig till ett annat företag för att få hjälp med vissa administrativa åtgärder.

Få hjälp med fakturering och reskontra av Intrum

Avgörande för om ditt företag kommer att överleva är att företaget har bra faktureringsrutiner och att kunderna betalar fakturorna i rätt tid. Fungerar inte detta kommer ditt företag relativt omgående att få problem med likviditeten. En mycket enkel lösning för att få kontroll på denna del av administrationen är att använda sig av Intrum och deras tjänster. Intrum har ett brett utbud av tjänster för företag och kan hantera bland annat ditt företags fakturering och kundreskontra.

Den stora fördelen med Intrum är att det är ett fullserviceföretag. Betalar kunderna inte i tid kan Intrum hantera hela processen från utskick av påminnelser till begäran om utmätning, om ärendet skulle gå så långt utan att kunden betalar. Du eller ditt företags personal behöver inte befatta sig med någonting i samband med kravprocessen. I stället kan ni fokusera på övriga delar av verksamheten, medan Intrum ser till att ni får betalt för de produkter eller tjänster som ni har sålt.

Anlita en redovisningsbyrå för den löpande redovisningen

Du bör inte heller själv hantera den löpande redovisningen för ditt företag. Det är ett komplext område med en omfattande lagstiftning och en redovisning som inte uppfyller lagens krav kan få allvarliga följder för såväl dig personligen som ditt företag. En felaktig bokföring och felaktiga skatteredovisningar kan leda till straffansvar för bland annat bokförings- och skattebrott. Det är därför en smidig och prisvärd lösning att ditt företag anlitar en redovisningsbyrå för att hantera den löpande redovisningen.